ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 12 - spis treści

ARTYKUŁY

Jolanta Dybała, (pobierz plik)
Władza męża nad żoną w nauczaniu Jana Chryzostoma

Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich, (pobierz plik)
Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich.

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, (pobierz plik)
Warzywa w kuchni i dietetyce późnego antyku oraz wczesnego Bizancjum (IV-VII w.). Perspektywa konstantynopolitańska.

Zygmunt S. Zalewski, (pobierz plik)
Wyprawa Napoleona do Egiptu – element tzw. „Sprawy Wschodniej”

Paweł Olszewski, (pobierz plik)
Kwestia ukraińska” w polityce Francji od schyłku 1917 r. do kwietnia 1919 r.

Tomasz Matuszak, (pobierz plik)
Kształtowanie zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1918-1939

Witold Jarno, (pobierz plik)
Stan dyscypliny w okręgach wojskowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1945-1949)

 

MISCELLANEA

Marek Gajda, (pobierz plik)
Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie w latach 1600-1601 w świetle polskich relacji dyplomatycznych
oraz relacji Izaaka Massy i Jacques’a Margereta

Zdzisław Włodarczyk, (pobierz plik)
Raport Leopolda Göckingka o stanie Piotrkowa (1793 r.)

Н.С. Беллюстин, А.Д. Соколов, (pobierz plik)
О судьбе уроженцев города Петракова: Соколовы

Andrzej Kobus, (pobierz plik)
Opozycja polityczna na Ukrainie od lat 50. po schyłek Związku Radzieckiego.

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Piotr Głowacki, Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914,
Piotrków Trybunalski, 2009, ss. 306, nlb. 46 (Jacek Łukasik ) (pobierz plik)

Piotr Stefaniak, Dzieje klasztoru mniszek dominikańskich w Piotrkowie Trybunalskim,
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 2009, ss. 223 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Katherine Ashenburg, Historia brudu, przełożyła Aleksandra Górska, Bellona,
Warszawa 2009, ss.264 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Włodzimierz Kozłowski, Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921-1939,
Łódź 2007, Wydawnictwo „Ibidem”, ss. 565 + 21 fotografii (Witold Jarno) (pobierz plik)

 

NOTY BIBLIOGRAFICZNE

Kiedy się wypełniły dni... W 70. rocznicę Kampanii polskiej 1939 roku,
pod red. M. Hubki i T. Łuczkowskiego, Opoczno 2009, ss. 92 + ilustracje i mapa (Piotr Głowacki) (pobierz plik)

Generał Petro Hryhorenko, ed. O. Obertas, Kijv 2008, ss. 826 (Andrzej Kobus) (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Ewa Pogorzała (pobierz plik)
Ślad” – spotkania z kulturą żydowską, Radom 16-19 kwietnia 2009 r.

Krzysztof Łapiński, (pobierz plik)
Sprawozdanie z obchodów 90-lecia Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, 25.06.2009 r.

Maciej Hubka, (pobierz plik)
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy. Poznań, 4-5 marca 2010 r.

Renata Matuszak, Tomasz Matuszak, (pobierz plik)
Sprawozdanie z II Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Teoria Archiwalna. Wczoraj – Dziś – Jutro, Toruń, 3-4 grudnia 2009 r.

Tomasz Matuszak, (pobierz plik)
Sprawozdanie z konferencji naukowej Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych, Toruń, 2 grudnia 2009 r.

 

PRO MEMORIA

Profesor Józef Jasnowski (12 III 1906-9 X 2009) (pobierz plik)