ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 22 zeszyt 4, 2021 – spis treści

ARTYKUŁY

Stanisław Turlej (pobierz plik)
Bizancjum i Ostrogoci za rządów Amalasunty w relacji Prokopiusza z Cezarei. Sytuacja w północnej części Illyricum Orientale latach 526-535

Błażej Cecota (pobierz plik)
Co cesarskie szachowi. Historiozofia władzy w ujęciu syryjskich chrześcijan pogranicza – uwagi na marginesie próby tłumaczenia Kroniki z Arbeli

Aneta Bołdyrew (pobierz plik)
Organizacja społecznej pomocy medycznej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Między dobroczynnością a nowoczesnym systemem opieki

Andrzej Felchner (pobierz plik)
Obraz polskiego wojska w Sprawozdaniu statystycznym o stanie zdrowotnym armji w okresie dziesięciolecia 1922-1931

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Heather N. Keaney, ‘Uthman ibn ‘Affan. Legend or Liability?, Oneworld Academic, London 2021, ss. 176 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Danuta Bruska, Prasa Piotrkowa Trybunalskiego 1805-1939. Monografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss. 460 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

 

PZH, t. 22 część 4, 2021 (pobierz całość)