ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 22 zeszyt 1, 2021 – spis treści

ARTYKUŁY

Ewa Wiśniewska (pobierz plik)
The Spanish Flu of 1918 in the Selected American Press of the Period

Katarzyna Szmigiero, Dorota Gonigroszek (pobierz plik)
What if the black dog turns out to be a ginger poodle? Winston Churchill and depression

Agnieszka Gawron (pobierz plik)
Medicine in the Service of Nazism and other Silesian Stories – Reconstructing “Memory Shot Through with Holes” in Anna Dziewit-Meller’s Góra Tajget

Anna Kuzio (pobierz plik)
Historical and Cultural Aspects of Politeness in Constructing Narrative Coherence in Patient and Doctor Communication

Dorota Gonigroszek (pobierz plik)
Diversification of English medical terminology: social and historical determinants

Grzegorz Wiktorowski (pobierz plik)
Disease as an Act of an Evil Spirit: Vision of John Wimber, the Founder of the Vineyard Fellowship

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Zygfryd Rymaszewski, Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 351 (Dorota Wiśniewska) (pobierz plik)

 

PZH, t. 22 część 1, 2021 (pobierz całość)