ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 13 - spis treści

ARTYKUŁY

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka, (pobierz plik)
Morskie rarytasy. Opinie wybranych antycznych i bizantyńskich autorów o rybach z rodzaju thunnus

Aleksander Bołdyrew, (pobierz plik)
Polska piechota zaciężna w systemie bezpieczeństwa państwa w pierwszej połowie XVI w..

Aneta Bołdyrew, (pobierz plik)
Portret bohatera. Postać Waleriana Łukasińskiego w historiografii i edukacji historycznej w latach 1900-1939.

Maciej Hubka, (pobierz plik)
Straty wojenne powiatu piotrkowskiego w latach 1914-1918

Waldemar Jaskulski, (pobierz plik)
Pułkownik dyplomowany inżynier Stefan Antoni Maciej Rotarski (1886–1959). Przyczynek do biografii

Milena Bykowska, (pobierz plik)
Jeden z „wyklętych” – Ludwik Danielak „Bojar” (1923-1955)

Paweł Wąs, (pobierz plik)
Młodzieżowa organizacja antykomunistyczna „Biały Orzeł” w Moszczenicy (1953)

Andrzej Kobus, (pobierz plik)
Niemiecka Republika Demokratyczna wobec polskiego kryzysu lat 1980–1981. Reakcja ośrodków decyzyjnych, Kościołów i struktur dysydenckich

 

MISCELLANEA

Marek Gajda, (pobierz plik)
List hetmana wojsk Dymitra II Samozwańca, Romana Różyńskiego, do bojarstwa i wojewodów moskiewskich – Wasyla Wasyliewicza Golicyna oraz Iwana Siemionowicza Kurakina

Aleksy Piasta, (pobierz plik)
Stan dóbr Andrzeja Gołembowskiego po wojnach napoleońskich w świetle inwentarza z roku 1813

Daniel Warzocha, (pobierz plik)
Obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kilińskiego w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku w 1919 r. w świetle „Dziennika Narodowego”.

Tomasz Matuszak, (pobierz plik)
Źródła do dziejów oświaty w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2011, ss. 252 (Zofia Wilk-Woś) (pobierz plik)

James Palmer, Krwawy biały baron, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010, ss. 340 (Przemysław Waingertner) (pobierz plik)

Robert Rudnicki, Obóz narodowy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919–1939, Urząd Miasta, Piotrków Trybunalski 2011, ss. 295 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Marian Broda, „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2011, ss. 544 (Przemysław Waingertner)(pobierz plik)

 

NOTY BIBLIOGRAFICZNE

Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009, ss. 980 (Andrzej Kobus) (pobierz plik)

Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski, Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, Oficyna Wydawnicza-ATUT, Wrocław 2009, ss. 267 (Andrzej Kobus) (pobierz plik)

Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki, red. Halina Robótka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 492 (Tomasz Matuszak) (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Renata Matuszak, Tomasz Matuszak(pobierz plik)
Sprawozdanie z konferencji Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, Toruń, 16 listopada 2011 r. oraz III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 r. (Obchody sześćdziesięciolecia toruńskiej archiwistyki)

 

PZH, t. 13, 2012 (pobierz całość)