ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 18 część 1 - spis treści

ARTYKUŁY

Ewa Wiśniewska (pobierz plik)
The Perception of Queen Victoria in American Press of Her Times

Aleksy Piasta (pobierz plik)
Handel napojami alkoholowymi w Piotrkowie w latach pierwsze

Aneta Stawiszyńska (pobierz plik)
Szkolnictwo osób niesłyszących w Łodzi w czasie I wojny światowej

Łukasz Politański (pobierz plik)
Krakusi w Wojsku Polskim – rys historyczny

Михаил Чапала (pobierz plik)
Хороший строевой офицер…Хорошо знает пулемётное дело – Майор Вильгельм Свентолдыч-Кисель

Kacper Kaniowski (pobierz plik)
Wydarzenia roku 1944 w miejscowości Żerechowa

Gabriela Ziółkowska, Mariusz Ziółkowski (pobierz plik)
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy kościele p.w. św. Barbary w Sołku, gm. Opoczno, woj. Łódzkie

Sylwia Pająk (pobierz plik)
Droga do Brexitu. Dwa oblicza eurosceptycyzmu na przykładzie Partii Konserwatywnej oraz Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Przemysław Waingertner (pobierz plik)
Kontrowersyjny dla elit - bohater ludu? Refleksja na marginesie Wspomnień marszałka Carla Gustafa Mannerheima

Andrzej Kobalczyk, Sekrety Tomaszowa i Spały, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2017 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Pamiętnik burmistrza miasta Przedborza Konstantego Kozakiewicza, wybór, opracowanie, ilustracje i przygotowanie do druku Paweł Grabalski, Wojciech Zawadzki, Towarzystwo Miłośników Przedborza, Przedbórz 2016 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

 

PRO MEMORIA

Profesor Edward Wiśniewski (1953 – 2017) (pobierz plik)

 

PZH, t. 18 część 1, 2017(pobierz całość)