ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 20 część 1 - spis treści

ARTYKUŁY

Marcin Böhm (pobierz plik)
Zoe Porphyrogenita and the Varangians

Aneta Bołdyrew, Małgorzata Krakowiak (pobierz plik)
Obszary działalności edukacyjnej i opiekuńczej Kościoła Katolickiego wobec dzieci i młodzieży w Królestwie Polskim i na Kresach zaboru ro-syjskiego na początku XX w.

Jacek Trajdos (pobierz plik)
Termity wojny – broń, którą własne wojska na polu bitwy kląć będą lub nosić na rękach – czyli słów kilka o znaczeniu Dzindzinierów w II RP i ich udziale w przygotowaniach do wojny

Witold Jarno (pobierz plik)
5 Dywizja Piechoty w latach 1945-1949

Błażej Cecota (pobierz plik)
Przegląd tematyczny opracowań kandydackich i doktorskich bizantynologii rosyjskiej. Część I (rok MMXVI)

Andrzej Kominek (pobierz plik)
Od autystycznej psychopatii do neuroróżnorodności. Definicje słownikowe leksemu autyzm w słownikach ogólnych języka polskiego (1958-2017)

Anna Sęderecka (pobierz plik)
Kościół katolicki a powstanie styczniowe na przykładzie regionu piotrkowskiego

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Kazimierz Gitner, Wizerunek władców bizantyńskich w „Historii kościelnej” Ewagriusza Scholastyka, Byzantina Lodziensia XXXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 337 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Симеонова България в историята на европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой (Emperor Symeon’s Bulgaria in the History of Europe’s South-East: 1100 Years from the Battle of Achelouse), I, съст. Ангел Николов, Николай Кънев, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2018, ss. 272 (Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka) (pobierz plik)

Stanisław Pomian-Srzednicki, Moje wspomnienia, t. I-III, Fundacja im. Stanisława Pomian-Srzednickiego, red. A. Ruta, Łódź 2018, ss. 345 (t. 1: 89, t. 2: 117, t. 3: 139) (Robert Stasiak) (pobierz plik)

 

PRO MEMORIA

Profesor Zygmunt Matuszak (1950–2019) (pobierz plik)

 

PZH, t. 20 część 1, 2019(pobierz całość)