ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 19 część 2 - spis treści

ARTYKUŁY

Błażej Cecota (pobierz plik)
Jan z Nikiu wobec najazdu Arabów na Egipt

Jacek Bonarek (pobierz plik)
Chrzest Rusi w ujęciu Jana Skylitzesa

Wojciech Baran-Kozłowski (pobierz plik)
Język ojczysty na „emigracji” – studium pewnego XI-wiecznego przypadku

Barbara Grocholska (pobierz plik)
Wizerunek polskiej emancypantki ukazany w wybranych tekstach XIX i XX wieku

Ewa Wiśniewska (pobierz plik)
Polish Struggle for Independence in the Eyes of American Press of 1914-1918

Jonasz Suchy (pobierz plik)
Kształtowanie się zasad ochrony praw autorskich na gruncie Konwencji Berneńskiej

 

ASYSTENCJA NAUKOWA

Sylwia Purgał (pobierz plik)
Suplika sulejowska a odrodzona Korona*

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Paweł Dziwiński, Osadnictwo Franków w Królestwie Jerozolimskim. Studium historyczno-prawne stanu bourgeois, (Szlakiem krucjat, t. VII), Wydawnictwo inforteditions, Zabrze-Tarnowskie Góry 2016, ss. 171, fotografie, mapy (Tomasz Pełech) (pobierz plik)

Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Maria Lekapene. Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress, (Byzantina Lodziensia, t. XXXVI), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2017, ss. 220 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, (Byzantina Lodziensia, t. XXX), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 225 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Małgorzata Radomska (pobierz plik)
Sprawozdanie z konkursu historycznego „Drogi do Niepodległej – w 100-lecie roku 1918”

 

PZH, t. 19 część 2, 2018 (pobierz całość)