ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 17 część 2 - spis treści

ARTYKUŁY

Łukasz Smorczewski (pobierz plik)
Uzurpacja Hypacjusza i rola cyrkowych stronnictw w późnoantycznej praktyce politycznej Cesarstwa Rzymskiego

Mirosław J. Leszka (pobierz plik)
Bułgarzy wobec wyprawy Jana I Tzymiskesa przeciw Światosławowi, księciu kijowskiemu (971)

Marcin Böhm (pobierz plik)
Flota wojenna Bazylego II Bułgarobójcy (976–1025)

Tomasz Pełech (pobierz plik)
Kreacja bohatera w Aleksjadzie. Zmagania Aleksego I Komnena z żupanem Raszki Wukanem w latach 1093–1094

Tomasz Stolarczyk (pobierz plik)
Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim w XVI–XVIII w.

Rafał Jaworski (pobierz plik)
Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie i archiwalia piotrkowskie w świetle korespondencji Erazma R. Goldmana z Romualdem Hubem (1870–1876)

Aleksy Piasta (pobierz plik)
Piotrkowscy socjaliści wobec wyborów do Rady Miejskiej w grudniu 1916 r.

Maciej Hubka (pobierz plik)
Piotrkowska Rada Delegatów Robotniczych 1919–1920

Andrzej Stanisław Wróbel (pobierz plik)
Tomaszowska organizacja PPS w kampaniach wyborczych do samorządu miejskiego i parlamentu w latach 1919–1939

Andrzej Kobus (pobierz plik)
Podziemie zbrojne na terenie powiatu częstochowskiego w latach 1945–1947. Przyczynek do zagadnienia

 

RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Krăgla masa. „Zlatnijat vek na car Simeon: polityka, religia i kultura”, săs. V. Stanev, Universitetsko Izdatelstvo, Sv. Kliment Ochridski, Sofija 2014, ss. 110 (Mirosław J. Leszka) (pobierz plik)

Jan Szymczak, Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Wydawnictwo DiG, Edition La Rama, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016, ss. 224 (Bartłomiej Cichoń) (pobierz plik)

Aleksander Bołdyrew, Equus Polonus koń w wojsku polskim w XVI wieku, IHISM, Piotrków Trybunalski 2016, ss. 200 (Gustaw Tyluś) (pobierz plik)

 

PZH, t. 17 część 2, 2016 (pobierz całość)