ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 22 zeszyt 3, 2021 – spis treści

ARTYKUŁY

Arkadiusz Urbaniec (pobierz plik)
Kariera Archelaosa – prefekta praetorio Orientis, Illyricum oraz Africae – w czasach panowania Justyna i w początkach rządów Justyniana

Jacek Bonarek (pobierz plik)
Planowane podziały państwa Romejów w X wieku. Perspektywa wydarzeń

Kamila Cybulska (pobierz plik)
Laura Guérin (1817-1883) – zapomniane tradycje oświaty dla kobiet

Janusz Budziński (pobierz plik)
Sprawa sprzedaży Sachalinu przez Cesarstwo Rosyjskie USA w 1905 r.

Tomasz Figlus, Monika Cepil (pobierz plik)
Zagadnienia morfogenetyczne wybranych osad olęderskich w obecnych granicach Łodzi

Krystian Propola (pobierz plik)
Propaganda and Methods of Persuasion of Post-war Bund Circles on the Example of „The Jewish Labor Bund Bulletin”

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Dorota Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2019, ss. 494 (Przemysław P. Szpaczyński) (pobierz plik)

 

PZH, t. 22 część 3, 2021 (pobierz całość)