ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 19 część 1 - spis treści

ARTYKUŁY

Jolanta Dybała (pobierz plik)
Postać kobiety kananejskiej w 52. homilii z cyklu „Homilii na Ewangelię według św. Mateusza” autorstwa Jana Chryzostoma

Magdalena Barbara Opęchowska (pobierz plik)
Z dziejów Nieświeża i nieświeskiego zamku w czasach Michała Kazimierza Radziwiłła (1635-1680) i Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej (1634-1694)

Monika Cepil (pobierz plik)
Geneza i dziedzictwo kulturowe osad fryderycjańskich we współczesnych granicach Łodzi

Łukasz Bors (pobierz plik)
Grupa Operacyjna „Wschód” w bitwie nad Osą 1 - 3 września 1939 r.

Katarzyna Kaczmarek (pobierz plik)
Do szkoły nie poszedłem, bo wybuchła wojna. Zapis autobiograficzny mieszkańca Kresów Wschodnich Tadeusza Słobodziana

Jerzy Witold Karyś (pobierz plik)
Walki oddziału AK Kazimierza Załęskiego („Bończy”) w inspektoracie piotrkowskim w drugiej połowie 1944 roku

Andrzej Kobus (pobierz plik)
„Solidarność” wobec przeobrażeń politycznych w krajach bloku wschodniego w 1989 r.

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Wizantijskije oczerki. Trudy rossijskich uczenych k XXIII Mieżdunarodnomu kongriessu wizantinistow, Petersburg 2017, izd. Aletieja (seria: Nowaja Wizantijskaja Bibliotieka. Issledowanija), ss. 176 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Kamil Walczak, Kawa na Petersburskiej czyli spacer po XIXwiecznym Piotrkowie, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2018, ss. 160 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Andrzej Selerowicz, Ewa Pirucka-Paul, Żydzi z Bełchatowa i okolic, Wydawnictwo – Drukarnia Marland2 Marek Rusak, Zelów 2018, ss. 173 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Jolanta Dybała (pobierz plik)
Biblioteki Università di Pisa – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu ERASMUS+ (STT)

Paweł Fiktus (pobierz plik)
Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie, Praha 24-25 listopada 2017 r. – sprawozdanie z konferencji

 

PZH, t. 19 część 1, 2018(pobierz całość)