ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 21 część 1 - spis treści

ARTYKUŁY

RafaŁ Jaworski (pobierz plik)
Litewscy posłowie ziemscy na sejmie walnym warszawskim 1570 r.

Monika Cepil (pobierz plik)
Kolonizacja józefińska na obszarze dawnej Galicji w świetle uwarunkowań prawno-osadniczych

Przemysław Waingertner (pobierz plik)
Działalność samokształceniowa i oświatowa w ruchu zetowym w latach zaborów i I wojny światowej*

Grzegorz Zackiewicz (pobierz plik)
Polscy socjaliści w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego na przełomie 1918 i 1919 r.

Kamil Piskała (pobierz plik)
Dobrobyt zamiast walki klas. Wielki Kryzys i wizja socjalizmu w publicystyce Daniela Grossa

Bohdan Halczak (pobierz plik)
Wybory do rad narodowych w 1954 r. w województwie zielonogórskim

Błażej Cecota (pobierz plik)
Przegląd tematyczny opracowań kandydackich i doktorskich bizantynologii rosyjskiej. Część II (rok MMXVII)

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Łukasz Pigoński, Polityka zachodnia cesarza Marcjana (450-457) i Leona I (457-474), Łódź 2019 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

Denys Toichkin, Klynkova zbroia kozatskoi starshyny XVI – pershoi polovyny ХІХ st.: problemy atrybutsii ta klasyfikatsii, Kyiv 2013 (Oleh Hanskyi) (pobierz plik)

Jerzy Rohoziński, Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie. Gruzja pod panowaniem rosyjskim 1801-1917, Warszawa 2018 (Anna Sęderecka) (pobierz plik)

 

PZH, t. 21 część 1, 2020 (pobierz całość)