ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 23 zeszyt 3, 2022 – spis treści (pobierz plik)

ARTYKUŁY

Barbara Kowalska (pobierz plik)
Od chodaków do sandałów – kilka słów o ewolucji średniowiecznych kronikarskich opowieści

Aneta Bołdyrew, Olga Mastianica (pobierz plik)
Dziecko, naród, nowoczesność. Polskie, litewskie i żydowskie Towarzystwa Opieki nad Dziećmi w Wilnie na początku XX w.

Katarzyna Rogozińska (pobierz plik)
Radom w przekazie prasowym „Kuriera Radomskiego” z 1906 r.

Janusz Budziński (pobierz plik)
Rosja wobec porozumienia Root-Takahira z 1908 r.

Magdalena Milerowska (pobierz plik)
Kwestia żydowska w antysemickiej polityce Trzeciej Rzeszy na przykładzie miasta Osnabrück

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Xavier Hélary, Ostatnia krucjata. Ludwik IX Święty w Tunisie, przekład J. Nowakowska, Wydawnictwo Astra, Kraków 2021, ss. 295 (Jacek Bonarek) (pobierz plik)

 

PZH, t. 23 zeszyt 3, 2022 (pobierz całość)