ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 17 - spis treści

ARTYKUŁY

Jan Gustaw Rokita (pobierz plik)
Medale upamiętniające zwycięstwo odniesione pod Wiedniem na równi z zaćmieniem księżyca, wykonane w 1683 roku. Uwagi ikonograficzne

Edward Wiśniewski (pobierz plik)
Крестьянский вопрос на третьем съезде Конституционно – Демократической Партии в 1906 году

Wojciech Jaworski (pobierz plik)
Legalne organizacje społeczne w powiecie piotrkowskim* do 1914 roku

Aneta Stawiszyńska (pobierz plik)
Mateusz Bensman i jego działalność artystyczna w Łodzi na początku XX wieku

Waldemar Jaskulski (pobierz plik)
Cesarska i Królewska Komenda Grupy Legionów Polskich (luty–październik 1915 roku). Zarys służby

Konrad Słowiński (pobierz plik)
Płace personelu urzędniczego radomskiego Magistratu w latach 1915–1939

Paulina Sołuba (pobierz plik)
American artists and writers in the Weimar Republic in the years 1918–1932

Kamil Piskała (pobierz plik)
Wyzwolenie pracy czy instytucjonalizacja konfliktu klasowego? Samorządność robotnicza w myśli politycznej polskich socjalistów (1918–1939) – zarys problemu

Henryk Zdzisław Figura (pobierz plik)
Podstawowe pojęcia związane ze świadczeniami oraz z przekazywaniem środków transportowych dla potrzeb obrony państwa w Polsce w latach 1918–1939

Witold Jarno (pobierz plik)
Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w latach 1927–1929

Mariusz Kardas (pobierz plik)
Gdyński samorząd a lewica socjalistyczna Wybrzeża w latach 1926–1939

Михаил Чапала (pobierz plik)
Генерал бригады Стефан Стржеменский

Tomasz Brzustowski (pobierz plik)
Batalia o życie przed stalinowskim wymiarem sprawiedliwości – śledztwo i proces Aleksandry Tabaczkiewicz

Marcin Sroka (pobierz plik)
Finanse Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu w latach 1950–1990

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE RECENZJE

Szymon Kwiecień (pobierz plik)
Biblioteka – Piotrków 800

 

SPRAWOZDANIA

Dariusz Rogut (pobierz plik)
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej, Bełchatów 27–28 października 2016

 

PRO MEMORIA

Profesor Maria Nartonowicz-Kot (23 I 1950–26 XI 2015) (pobierz plik)

Pułkownik w st. spocz. doktor Henryk Zdzisław Figura (1943–2015) (pobierz plik)

 

PZH, t. 17, 2016 (pobierz całość)