ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

Recenzenci

Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)

Jelena Y.Borisenok (Rosyjska Akademia Nauk)

Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki)

Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)

Marek Dutkiewicz (UJK Filia w Piotrkowie)

Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki)

Agnieszka Jędrzejewska (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)

Adrian Jusupovič (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Marek Kornat (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Rafał Kosiński (Uniwersytet w Białymstoku)

Hubert Królikowski (Uniwersytet Jagielloński)

Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Mirosław J. Leszka (Uniwersytet Łódzki)

Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)

Edward Opaliński (UJK Filia w Piotrkowie)

Andrzej Olejko (Uniwersyter Rzeszowski)

Artem Papakin (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)

Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Marta Sikorska-Kowalska (Uniwersytet Łódzki)

Piotr Szczur (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)

Tadeusz Wolsza (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)