ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH, tom 23 zeszyt 4, 2022 – spis treści (pobierz plik)

ARTYKUŁY

Agnieszka Bartnik (pobierz plik)
Choroby i urazy kopyt końskich w świetle Digestorum artis mulomedicinae libri Wegecjusza Renatusa

Maciej Lusina (pobierz plik)
Kontrowersje wokół daty urodzin cesarza Flawiusza Klaudiusza Juliana zwanego Apostatą

Mirosław J. Leszka (pobierz plik)
Faresmanes, postrach Persów

Błażej Cecota (pobierz plik)
In hoc signo vinces – przejęcie władzy przez Abbasydów w średniowiecznej historiografii koptyjskiej

Kirił Marinow (pobierz plik)
Liczebność wojsk bizantyńskich w antybułgarskich kampaniach zbrojnych związanych z masywem górskim Hemosu (VII-XI w.)

Jacek Bonarek (pobierz plik)
Jan Tzimiskes i heretyccy osadnicy w okolicach Filipopola. Zarys problemu

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe, wstępy i opracowanie M. Jesiotr, ks. J. Naumowicz, przekład M. Jesiotr, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2021, ss. 189 (Błażej Cecota) (pobierz plik)

 

PZH, t. 23 zeszyt 4, 2022 (pobierz całość)