ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 14 - spis treści

ARTYKUŁY

Adam Norbert Jaruga, (pobierz plik)
Walka z pożarami na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do XX w.

Joanna Sosnowska, (pobierz plik)
Care for the disabled and the ill in the activities of Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (Łodź Christian Charity Society) in 1885-1914.

Janusz R. Budziński, (pobierz plik)
Rosyjscy przemysłowcy i handlowcy a polityka zagraniczna Rosji w latach 1906-1914.

Andrzej Wróbel, (pobierz plik)
Przemysł w Tomaszowie Mazowieckim na początku XX w. (do 1918 r.)

Aneta Stawiszyńska, (pobierz plik)
Działalność tanich kuchni i herbaciarni w Łodzi w latach I wojny światowej

Michał Ceglarek, (pobierz plik)
Muzułmańskie duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej. Zarys historyczny Pułku Ułanów Tatarskich

Kamil Piskała, (pobierz plik)
Drogowskazy przyszłości? – wizja ustroju przejściowego Zygmunta Zaremby

Aneta Bołdyrew, (pobierz plik)
Education and Socialization of Polish Children During World War II – Sources, Methods and the Areas of Activity of the Historians of Education

Witold Jarno, (pobierz plik)
Organizacja i działalność wojskowej służby zdrowia i weterynaryjnej w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945-1946

 

MISCELLANEA

Janusz R. Budziński, (pobierz plik)
Mikołaj II wobec pierwszej oficjalnej wizyty Ferdynanda Koburga jako cara bułgarskiego

 

RECENZJE, ARTYKUŁY RECENZYJNE

Łukasz Migniewicz, Kleidion 1014, Bellona, Warszawa 2013 (Mirosław J. Leszka) (pobierz plik)

Mariusz Furman, Między prowincją a wielkim światem. Życie społeczno-kulturalne Piotrkowa 1867-1884, [b.w.], Kraków 2012, (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a codziennością, red. Krystyna Radziszewska, Piotr Zawilski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011 (Tomasz Matuszak) (pobierz plik)

Leszek Wilczyński, ABC kancelarii i archiwum parafialnego, Lubranscianum, Poznań 2012 (Kamila Pawełczyk-Dura) (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Aleksander Bołyrew (pobierz plik)
Historia wojskowości okresu staropolskiego w najnowszych badaniach (w świetle tez konferencyjnych)

Maciej Hubka, Zofia Zielińska (pobierz plik)
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Polska Partia Socjalistyczna a parlamentaryzm II RP", Piotrkow Trybunalski, 29 września 2012 r.

 

PZH, t. 14, 2013 (pobierz całość)