ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

Informacje o PZH

Tytuł: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

ISSN: 2081-26-63

e-ISSN: 2449-738X

Pierwsze wydanie: 1998

Częstotliwość wydań: kwartalnik

Problematyka: historia i nauki pokrewne

Wydawca: Akademia Piotrkowska,
Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego

Address: ul. J. Słowackiego 116, 97-300 Piotrków Trybunalski (pok. 115)

e-mail: redakcjapzh@interia.pl

Redakcja: Janusz R. Budziński (redaktor naczelny), Jacek Bonarek (zastępca redaktora naczelnego), Aleksander Bołdyrew, Arunas Bubnys, Błażej Cecota (sekretarz), Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Rafał Jaworski, Łukasz Politański (sekretarz), Lidia Pacan-Bonarek (sekretarz językowy – teksty polskie), Karol Kowalczyk (native speaker, sekretarz językowy – teksty angielskie)

Projekt okładki, DTP Aleksander Bołdyrew