ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MEiN: 40

PZH nr 21 część 3 - spis treści

ARTYKUŁY

Mirosław J. Leszka (pobierz plik)
On Leontius’ Origins and Career up Until the Year 481/482

Tomasz Pełech (pobierz plik)
Kult św. Mamasa i jego transmisja (od późnego antyku do ok. XIV w.)

Дарья А. Короткова (pobierz plik)
Немирное перемирие. Вооруженные конфликты на последнем этапе советско-польских мирных переговоров в октябре 1920 – марте 1921 гг.

Antoni Maziarz (pobierz plik)
Posługa kapelana w więzieniu świętokrzyskim w pierwszych latach Dru¬giej Rzeczypospolitej

Magdalena Przysiężna-Pizarska (pobierz plik)
Badania archeologiczne na Ukrainie nad Dunajem w miejscowości Kartal/Orłowka

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE

Danuta Syrwid, Piotrkowskie Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan w latach 1885-1914, Piotrków Trybunalski 2019 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Helena Koćmil, Wiesław Kaczmarski, Życie jest piękne, [Piotrków Trybunalski] 2019 (Daniel Warzocha) (pobierz plik)

Andrzej Szymański, „Ludowa” władza - nieludzki reżim. Opolanie pomiędzy sprzeciwem a współpracą (szkice historyczno-prawne), Opole 2019 (Marta Baranowska, Paweł Fiktus) (pobierz plik)

 

SPRAWOZDANIA

Bartosz Koblenzer (pobierz plik)
Sprawozdanie z konferencji studenckich 2020 roku: III Ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Kobieta na przestrzeni dziejów” (23 kwietnia 2020 r.) XVII Ogólnopolskiej konferencji stu¬dencko-doktoranckiej „Człowiek a historia” (21-22 maja 2020 r.)

 

PZH, t. 21 część 3, 2020 (pobierz całość)